نحوه پذیرش در دوره براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

اطلاعیه شماره 2 سنجش

اطلاعیه شماره 1 سنجش و اعلام نتایج کنکور97

فهرست حذفیات کنکور 97