| نظرات رتبه های برتر مشاوره خصوصی |

.

.

.

| 1 | برنامـه‌ریــــزی

.

                    تا به حال چندین بار برای خود برنامه‌ریزی کردید و زمان کمی به آن پایبند بودید؟            

برنامه‌ریزی درسی براساس شما نوشته می‌شود که طبق سرعت مطالعاتی،نقاط ضعف و قوتتان تنظیم خواهد شد.

.

..

| 2 | کنترل مسـائل روحـی انگیـــــزشی

.

سختیگری توام با انگیزه: درسال تحصیلی قطعا دانش‌آموز دچار نوسانات روحی زیادی خواهند شد و این موضوع تاثیر مهم بر روی عملکردش خواهد داشت. درحالی که موفقیت‌های تحصیلی درثبات بدست خواهد آمد. درجلسات مشاوره بارسا بخش مهمی از زمان جلسه به این موضوع اختصاص داده خواهد شد.

.

..

.

| 3 | آزمــــون شخصــــی

.

شما به یک نظارت تخصصی نیاز دارید! هنر مشاوران بارسا برنامه دادن نیست، بلکه برنامه پس گرفتن است. ما با پایش تکالیف و با گرفتن امتحاناتی که براساس شما ساخته شده، شما را در رسیدن به برنامه‌تان یاری می‌کنیم. تحقیقات (هاوثرن) ثابت می‌کند هرچقدر بررسی و پایش در برنامه بیشتر باشد اراده‌ی انجام آن بیشتر خواهد شد.

.

..

| 4 | چکینـگ دفتــر برنامه‌ریـــزی

.

اکثر رتبه‌های برتر وقتی می‌خواهند راجع به علت موفقیت خود صحبت کنند از دفتر برنامه‌ریزی‌شان صحبت می‌کنند.اما برای دانش‌آموزان خیلی سخت است که دفتر برنامه‌ریزی پر کنند. ما با روش‌های خاصی به شما کمک می‌کنیم که دفترتان را بهتر پر کنید.

.

..

.

| 5 | آنالیــز درصدها و نمـــرات

.

تحلیل نمرات ودرصدها تا رسیدن به ریشه اصلی مشکلات یا نقاط قوت و بعد ارائه راه‌حل و برنامه برای حل مشکلات

.

..

.

| 6 | روش‌های مطالعاتـی وآمـــوزش آن

.

هر درسی روش مطالعه خاص خود را دارد که البته برای هر دانش‌آموزی متفاوت است.درجلسه مشاوره با توجه به نیاز دانش‌آموز و سبک مطالعاتی او روش‌های مطالعه آموزش داده خواهد شد.

.

..

.

| 7 | کنتـرل مسائل روحــــی‌ -‌ روانــــی

.

نوسانات روحی بزرگترین و مهمترین عامل برای شکست و پیروزی شماست.

..

.

| گوشه‌ای از افتخارآفرینی شاگردان بارسا |

ویدئوی مشاوره خصوصی

عنوان

متن موردنظر

عنوان

متن موردنظر

  • عنوان
  • عنوان
  • عنوان
  • عنوان
  • تلفن : 02122677917
  • ایمیل: moeinfallah@yahoo.com
  • آدرس : تهران - شریعتی - نرسیده به میدان قدس - روبروی خیابان واعظی - بن بست الوند - ساختمان بارسا
  • کد پستی :‌ 1963846351
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.