آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس تغییر کرد

نتایج اولیه کنکور سراسری 15 مرداد

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

جزیات کنکور 96

توزیع کارت آزمون ارشد