توزیع کارت آزمون ارشد

9 اردیبهشت آغاز انتخاب رشته دکتری

فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

دستور العمل آزمون ورودی تیزهوشان

جزئیات سهمیه ها و سوابق تحصیلی