• مشاهده جزییات


  1396/09/01
  فهرست حذفیات کنکور 97
   

  فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور 97 را که توسط سازمان سنجش اعلام شده است را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

   

           الف) دروس عمومي                                               
  نام کتاب
  حذفيات و ملاحظات
  قرآن و تعليمات ديني2 (دين ‌و زندگي 2)
   
  كد كتاب 222

  پايه تدريس دوم

  سال چاپ 93
  1-  فعاليت‌ها شامل:
  نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحة 91- ذکر نمونه‌ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکري در صفحة 128 - تفکر در آيات در صفحة 130- بررسي در صفحات 131، 167 و 180
  2- پيشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و 189
  3- يادآوري­ها در صفحات 2 تا 3، 101 و 111
  4- شعر صفحة 15
  5- پاورقي­هاي کتاب
  6- ترجمه­هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
  7- گام­ها در صفحات 27، 47، 97، 108، 123، 142، 158، 173 و 188
  8- بيشتر بدانيم در صفحات 23، 25 تا 27، 57 تا 58، 93 تا 96، 99، 120 تا 122، 141 تا 142، 153 تا 157، 171تا 172، 185 تا 186
   9- مطالب نوشته شده در کادر آبي: صفحات 8 تا 11و 19 تا 21 و 39 تا 40
   


  فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1397
   الف) دروس عمومي
  نام کتاب
  حذفيات و ملاحظات
  قرآن و تعليمات ديني 3
  (دين و زندگي 3 )

  كد كتاب 251

  پايه تدريس سوم

  سال چاپ 95
  1- فعاليت‌ها شامل:
  بررسي در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202،
  جست‌وجو در صفحة 39
  راه حل در صفحة 192
  شناسايي عوامل در صفحة 203
  تطبيق در صفحات 42، 44، 88، 139
  خودارزيابي در صفحات 113، 161، 178
  مقايسه در صفحة 120
  انديشه در صفحة 138
  طبقه‌بندي در صفحة 189
  2- براي مطالعه‌ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212
  3- پيشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195
  4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206
   5- يادآوري‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169
  6- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
  7- پاورقي‌ها
   
   


  فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1397
              الف) دروس عمومي

  نام کتاب
  حذفيات و ملاحظات
  معارف اسلامي
  ( دين و زندگي )
   
  كد كتاب 1/285

  پايه تدريس پيش‌دانشگاهي

  سال چاپ 96
  1- فعاليت‌ها شامل :
  - بررسي در صفحات 28، 51 ، 59، 61، 72، 96 - برنامه‌ريزي در صفحه 62 -  پيشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88- ذکر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزيابي در صفحات 34،36،69، 73-  هم‌انديشي در صفحات 93 و  98،  مقايسه در صفحه 33، پيام  آيات در صفحه24، يادآوري در صفحه3
  2- براي مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20، 53 تا 54، 63، 75 تا 76، 95، 97 تا98، 99 تا 102، 110 تا 138
  3- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات نوشته شده است.
  4- پاورقي‌ها
  5- کتاب‌نامه
   


  فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1397
   الف) دروس عمومي
  نام کتاب
  کد کتاب
  پايه تدريس
  سال چاپ
  حذفيات و ملاحظات
  عربي 2 کليه رشته­ها (به استثناي رشته ادبيات و علوم انساني)
   
  1/224
  دوم
  94
  - بخش‌هاي الصورالجماليه في القرآن الکريم في رحاب نهج البلاغه و في ظلال الدعاء
  - تمامي متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب
  - مبحث اسماء خمسه
  - مبحث «اشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» (جايگاه صفت در ترکيب اضافي)
  - مبحث تطابق عدد و معدود
  عربي3 کليه رشته‌ها (به ‌استثناي‌ رشته ادبيات و علوم انساني)
   
  1/254
  سوم
  95
  -          - نوع تقسيم حال:«حال فعليه و اسميه»
  -          - مبحث«واو حاليه» / مبحث (ماضي+ ماضي= ماضي بعيد يا ماضي ساده) و (ماضي + مضارع = ماضي استمراري)
  -          - نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
  -          - فعل مضاعف
  -          - اسماء خمسه
  -          - پاورقي درباره نکره مقصوده بودن (ايّ) و (ايّة)
  -          - بحث توابع (عطف بيان و صفت)
  -          - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثاني و بَعدَ مُرورِ زَمَن
  -          - معتلات مزيد؛
  -          - فعل استثنايي «راي،يري، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛
  -          - معتلات مجهول مانند: قيلَ، يُـقالُ ؛
  -          - اعراب تقديري اسم مختوم به ضمير متکلم ي مانند نِعمَتي ؛
  -          - تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال؛
  -          - تشخيص حروف اصلي در معتلات؛
  -          - ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛
  -          - - نکته هاي صفحه 61 (دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛
  -          - متن داستاني خانواده آقاي مجدّي؛
  -          - واژه هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
  -          - بخش ملحقات در انتهاي کتاب


  فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1397
  ب) دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
  نام کتاب
  کد کتاب
  پايه تدريس
  سال چاپ
  حذفيات و ملاحظات
  شيمي 2 و آزمايشگاه
  1/227
  دوم
  94
  - مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش کنيد.
  - نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
  شيمي 3 و آزمايشگاه
  1/257
  سوم
  95
  شيمي
  1/289
  پيش دانشگاهي
  96
  آمار و مدلسازي( علوم رياضي)
  3/234
  دوم
  94
  فصل هشتم
  فيزيک (1) و آزمايشگاه
  2/206
  اول
  93
  - قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم
  - زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
  فيزيک (2) و آزمايشگاه
  2/226
  دوم
  94
  فيزيک (3) و آزمايشگاه ( علوم رياضي)
  4/256
  سوم
  95
  فيزيک ( علوم رياضي)
  2/293
  پيش‌دانشگاهي
  96
   


  فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1397
  ج) دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
  نام کتاب
  کد کتاب
  پايه تدريس
  سال چاپ
  حذفيات و ملاحظات
  زيست­ شناسي و آزمايشگاه 1 (دوم)  
  1/231
  دوم
  94
  بخش‌هاي بيشتر بدانيد،جدول­ها، پانويس صفحات و پيوست‌هاي کتاب
  زيست شناسي و آزمايشگاه 2 (سوم)
  1/261
  سوم
  95
  زيست شناسي
  2/290
  پيش‌دانشگاهي
  96
  آمار و مدلسازي ( علوم تجربي)
  5/258
  سوم
  95
  فصل هشتم
  فيزيک (1) و آزمايشگاه
  2/206
  اول
  93
  قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم
  زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
  فيزيک (2) و آزمايشگاه
  2/226
  دوم
  94
  فيزيک (3) و آزمايشگاه (علوم تجربي)
  3/256
  سوم
  95
  فيزيک  (علوم تجربي)
  1/288
  پيش‌دانشگاهي
  96
  شيمي 2 و آزمايشگاه
  1/227
  دوم
  94
  - مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش کنيد.
  - نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
  شيمي 3 و آزمايشگاه
  1/257
  سوم
  95
  شيمي
  1/289
  پيش‌دانشگاهي
  96
   

   

  فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1397
   د) دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني  
   
  نام کتاب
  کد کتاب
  پايه تدريس
  سال چاپ
  حذفيات و ملاحظات
  عربي 2 رشته ادبيات و علوم انساني
   
  2/224
  دوم
  94
  - در بخش‌هاي الاضواء القرآنية و في رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده مي­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهاي کتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.
  - واژه‌هاي جديد در بخش کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
  عربي 3 رشته ادبيات و علوم انساني
  2/254
  سوم
  95
  -  بخش‌هاي الصُوَرُ الجَماليّة في القرآن الکريم و في رِحابِ نهج البلاغة و في ظِلالِ الدُعاء
  - تشخيص نوع اعلال؛
  - تشخيص ماقبل اعلال؛
  - تشخيص حروف اصلي در معتلات؛
  - ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ به عنوان نمونه: درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثيراً گاهي در جمله نقش مفعول مطلق را ايفا مي‌کند.»
  - واژه‌هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
  - بخش ملحقات در انتهاي کتاب.
  عربي  رشته ادبيات و علوم انساني
  1/316
  پيش‌دانشگاهي
  96
  - ملحقات جمع سالم
  - کليه پاورقي­ها
  - درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً...» تا «بغير الحق»

   

   
   
  بازگشت