• اگر عضو رسمی سایت شوید ، می توانید منتظر نامه ی جدید مشاوره ی علی میر صادقی باشید و در ضمن تاریخ همایشهای جدید ،چاپ کتابهای جدید او را از طریق email به شما اطلاع می دهیم.
  کاربر گرامی نام کاربری شما در سیستم همان آدرس پست الکترونیک می باشد ، در وارد کردن آن دقت نمایید.
   دوست گرامی لطفا از گذاشتن www  به ابتدای آدرس ایمیل خود خودداری کنید.
  * : فیلد اجباری  
  نام    *  
  نام خانوادگی  *  
  نام پدر
  پایه تحصیلی  *  
  رشته تحصیلی  *  
  تلفن ثابت  *  
  تلفن همراه *  
  آدرس پست الکترونیک   *    
  کلمه عبور   *  
  تکرار کلمه عبور     *  
  مدرسه    *  
  منطقه   *  
  نوع مدرسه   *  
  موبایل خانواده   *  
  معدل   *  
  نوع آشنایی   *  
  آدرس    *