همایش اکسیژن (بلیط عادی)

همایش اکسیژن
11,000,000 ریال
5,500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/01
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن ( بلیط ویژه )

همایش اکسیژن
22,000,000 ریال
11,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/01
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن (بالکن)

همایش اکسیژن
8,800,000 ریال
4,400,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/01 - 1398/12/01
زمان برگزاری :
08:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه روانشناسی فروش

کارگاه فروش
11,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/18 - 1398/11/18
زمان برگزاری :
08:30 - 18:30
برگزار کننده :
موسسه بارسا

کارگاه دو روزه زندگی موثر

زندگی موثر
22,000,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/12/08 - 1398/12/09
زمان برگزاری :
07:30 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا

همایش اکسیژن نوجوان

معارفه دوره 10 ماهه اسطوره های زندگی و سازمان

لیدرشیپ اسطوره های زندگی و سازمان
500,000 ریال
تاریخ برگزاری :
1398/11/03 - 1398/11/03
زمان برگزاری :
14:00 - 18:00
برگزار کننده :
موسسه بارسا
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.