.

همایش پدر و مادر رویایی 

دانشگاه شهید بهشتی  آبان ماه

.

  • از جدیدترین همایش های علی میرصادقی که در پاییز برگزار می شود؛ می توان به همایش

  • "پدر و مادر رویایی" اشاره کرد، محورهای این همایش عبارتند از:

  • چگونه یک فرزند خودکار تربیت کنیم؟

  • چگونه مشاور تحصیلی فرزندمان باشیم؟

  • فرزندمان را برای زندگی آماده کنیم

  • چه کارهایی انجام دهیم تا ارتباطمان با فرزندمان بهتر شود؟

  • لحن کلام موثرتر و در نتیجه حرف شنوی بیشتر فرزندان در خانواده

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.