رشته روانشناسی

رشته روانشناسی

تا 80 سال پیش رشته روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می دانستند که رویدادهای درونی، ذهنی و مغزی مثل تصورات، خاطرات، رفتار و احساسات را مطالعه می کند. طبق این تعریف، روانشناسی شاخه ای از ذهنی ترین بخش دانش انسان، یعنی فلسفه بود. رواشناسی شاخه ای از علوم زیستی است که هم به مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده می پردازد و هم به فهم و درک فرآیندهای ذهنی که مستقیما قابل مشاهده نبوده و براساس داده های رفتاری و عصب زیست شناختی قابل استنباط است.

تعریف رشته روانشناسی

روانشناسی یک رشته کاربردی است که رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان را بر اساس یافته های علمی و تحقیقات مطالعه می کند. در واقع رفتار انسان مجموعه فعالیت ها و اعمالی است که می توان آن ها را مشاهده و اندازه گیری کرد. روانشناسی علمی است که به بررسی رفتار انسان ها در ارتباط با محیط اطراف خود و تفاوت رفتارها می‌ پردازد. هدف اصلی رشته روانشناسی بررسی وضعیت های انسان در مواجهه با موارد مختلفی است که در زندگی برای وی پیش می‌ آید.

مقاطع تحصیلی رشته روانشناسی

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش روانشناسی بالینی ، روانشناسی کودکان استثنایی ، روانشناسی صنعتی و روانشناسی سازمانی و عمومی است.

مشاوره تحصیلی

گرایش های رشته روانشناسی

روانشناسی یک رشته تقریبا جدید است که هنوز به تکامل کافی نرسیده است. انجمن روانشناسی آمریکا تا به حال 53 زمینه مختلف روانشناسی را معرفی کرده است. اما به علت تفاوت رفتارهای انسان ها و تنوع زمینه هایی که در حال حاضر به وجود آمده است، ممکن است این تعداد بیشتر نیز شود. به علت ارتباط رشته روانشناسی با موضوعاتی مثل  رشته زیست شناسی ، فلسفه، انسان شناسی و جامعه شناسی، رشته های جدید کاربردی این علم در حال شکل گیری است. گرایش هایی که تکامل بیشتری پیدا کرده اند در خیلی از مراکز آموزشی تدریس می شوند.

روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی یافته‌ های‌ علم روانشناسی در تمام‌ محیط‌ های ‌کاری را شامل می شود. در این گرایش به بررسی چگونگی دستیابی ‌محیط‌ کاری به بالاترین بازدهی و همچنین تحلیل و بررسی ارتباط ‌بین‌ کارفرما و کارگر و تعیین ‌عواملی که ‌باعث‌ عدم ‌تفاهم ‌بین ‌کارفرما و کارگر می‌ شود پرداخته شده است.

روانشناسی‌ عمومی

این گرایش به‌ مطالعه‌‌ کلیات مباحث ‌روانشناسی ‌می‌ پردازد و دروس ‌تخصصی این ‌گرایش ‌شامل طرح‌ ها و ‌پژوهش‌ های ‌آزمایشگاهی‌، مقدمات ‌نوروبسیکولوژی‌، ارزشیابی ‌شخصیت‌، روانشناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، روانشناسی ‌هوش‌ و سنجش ‌آن‌، تفکر و زبان‌، روانشناسی ‌پویایی‌ گروه‌، روانشناسی ‌کودکان ‌استثنایی‌، سمینار در مسائل ‌روانشناسی عمومی‌، اختلالات ‌یادگیری‌، روانشناسی جنایی‌ و پژوهش‌ های‌ عملی ‌در روانشناسی ‌عمومی می باشد.

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی نیز یکی از گرایش های رشته روانشناسی است که به درک پیش بینی و درمان ناهنجاری ها، ناتوانی ها و آشفتگی های هیجانی زیست شناختی و روان شناختی اجتماعی و فردی افراد کمک می کند و در مقیاس وسیع تر جمعیت های مورد مطالعه را بررسی می کند. روانشناسی بالینی نقش های شش گانه ای دارد که برای مثال می‌ توان به مداخله و درمان، مشاوره، پژوهش، مدیریت و غیره در راستای درمان و تشخیص بیماری ها و پژوهش در مورد آن ها اشاره کرد.

رواشناسی کودکان استثنایی

یکی از شاخه هایی که علم روانشناسی در آن فعالیت می کند، روانشناسی کودکان استثنایی است که به تعریف مسائل مربوط به کودکان استثنایی که می توانند کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان بسیار تیزهوش و یا حتی کودکان کم بینا و نابینا باشند و کسانی که دارای ناتوانی های جسمی و حرکتی و ذهنی هستند می پردازد.

دروس ‌تخصصی ‌گرایش‌ رو‌انشناسی کودکان ‌استثنایی‌

روانشناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، نظریه ها و کاربرد آزمون های‌ شناختی‌، روانشناسی‌ کودکان ‌تیزهوش ‌و روش های‌ آموزش ‌آن ها، روانشناسی‌ کودکان ‌عقب مانده‌ و روش های ‌آموزش ‌آن ها، اختلالات‌ تکلم‌ و گفتار درمانی‌، روانشناسی‌ ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌ناشنوا، روانشناسی‌ ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌نابینا، متون‌ روانشناسی‌ ‌کودکان ‌استثنایی ‌به‌ زبان های ‌خارجی‌، بهداشت‌ روانی‌ کودکان ‌استثنایی ‌و خانواده‌، زمینه ‌پیشگیری ‌از تولد کودکان ‌عقب ‌افتاده‌، روانشناسی‌ کودکان ‌ناسازگار، روش های‌ تغییر و اصلاح‌ رفتار کودکان‌، سمینار مسائل ‌کودکان ‌استثنایی ‌در جهان ‌و ایران‌، پژوهش های ‌عملی ‌در روانشناسی‌ ‌و آموزش‌ کودکان‌ استثنایی‌.

رشته روانشناسی

واحدهای درسی رشته روانشناسی

تعداد کل واحدهای درسی دو‌ره کارشناسی رشته روانشناسی 144 واحد به‌ شرح زیر است:

دروس عمومی : 23 واحد

دروس پایه و اصلی گرایش های عمومی - استشنایی : 71 واحد

دروس پایه و اصلی گرایش بالینی : 98 واحد

دروس اختصاصی گرایش های عمومی - استثنایی : 40 واحد

دروس اختصاص گرایش بالینی : 13 واحد

دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها : 10 واحد

لازم به ذکر است که مجموع دروس هر یک از گرایش های عمومی و استثنایی و هم چنین گرایش بالینی 144 واحد می باشد.

فرصت های شغلی رشته روانشناسی

مشاوره شغلی: مشاوران شغلی با ارزیابی شخصیت، تعیین علاقه مندی ها و سایر معیارهای ارزیابی، در انتخاب شغل به افراد کمک می کنند.

روانشناس مدرسه: روانشناس مدرسه وظیفه پرداختن به مشکلات هیجانی تحصیلی و اجتماعی کودکان را بر عهده دارد.

مشاور : مشاوران در مسائل مختلفی مانند ازدواج، مسائل خانوادگی، هیجانی و تحصیلی و... به کمک مردم می شتابند.

مشاور ژنتیکی: مشاوران ژنتیکی غالباً به صورت گروهی با پزشکان، پرستاران و متخصصان ژنتیک کار می کنند و خانواده هایی که دارای عضوی با اختلال ژنتیکی هستند یا در خطر انتقال یک اختلال ارثی قرار دارند را راهنمایی و کمک می کنند.

روانشناس قانونی: این دسته از روانشناسان در امور قانونی مانند تشخیص علل قتل و سایر امور جنایی و حقوقی فعالیت دارند.

روانشناس ورزش: این گروه از روانشناسان بر جنبه های شناختی ورزش و ورزشکاران و معضلات پیش روی آن ها مانند نحوه عملکرد و آسیب ها فعالیت دارند.

روانشناس بالینی: تشخیص و درمان بیماران دارای اختلالات روانی از وظایف روانشناسان بالینی است.

آموزگار آموزش های خاص: این دسته از آموزگاران جهت آموزش و کار با کودکان استثنایی و دارای محدودیت تربیت می شوند. 

توانایی های لازم برای رشته روانشناسی

از جمله مواردی که دانشجویان رشته روانشناسی برای موفقیت باید داشته باشند، داشتن توانایی و مهارت کافی برای تصمیم گیری و حل مسائل مختلف است و همچنین لازم است شناخت علاقه و تمایلات انسان ها و روحیه کمک به مردم و حل مشکلات آن ها را داشته باشند.

قبولی در رشته روانشناسی

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک به صورت زیر می باشد

ریاضیات 4 | 
فیزیک 3 | 
شیمی 2

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به صورت زیر می باشد

ریاضی 2 | 
زیست شناسی 4 | 
فیزیک 2 | 
شیمی 3

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی به صورت زیر می باشد

ریاضیات 3 | اقتصاد 2 | ادبیات اختصاصی 2 | عربی اختصاصی 1 | تاریخ و جغرافیا 1 | علوم اجتماعی 3 | منطق و فلسفه 2 | روانشناسی 3

.

برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
(
 مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا عدد ۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

برای دریافت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی بارسا ( ۲۰ دقیقه مشاوره تحصیلی ) عدد ۶ را به ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.   مشاهده

مشاوره تحصیلی رایگان

برای دریافت هدیه 100 هزار تومانی بارسا کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.